História koncernu STRABAG

Súčasná skupina STRABAG vznikla na jednej strane z ILBAU, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 1835 v Rakúsku a na strane druhej zo spoločnosti STRABAG, založenej v Nemecku v roku 1895, ktorá jej poskytla meno. V priebehu rokov sa spoločnosť vyvinula – sčasti aj vďaka akvizíciám firiem – na jeden z najväčších európskych stavebných koncernov. V našej činnosti môžeme preto čerpať z know-how a skúseností z viac ako 170 ročnej tradície podnikania.